• Program Değerlendirme Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Çalıştayı
"Program kavramını, yalnızca öğretim açısından görmek, okulların fonksiyonunu bilgi alışverişine indirgemektir. Oysa programda öğrenciler için seçilmiş bulunan öğrenim muhtevasını genişletmek, desteklemek ve onlara hayat tecrübeleri kazandırmak da gerekmektedir." Prof. Dr. Fatma VARIŞ

Duyurular & Haberler

18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Kanun Maddelerinden Yararlanmak İsteyenler İçin Açıklama

1) 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78. maddesinden yararlanmak isteyenler 18 Eylül 2018 tarihine kadar şahsen veya noter vekaleti (7143 sayılı Kanun kapsamında Enstitü nezdinde tüm işlemleri yapmak üzere ibaresi bulunan) ile başvurabilirler. 2) Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği […]

Eğitim Programı Kuramları Dersi Akademik Tartışma Platformu

Eğitim Programı Kuramları adlı dersin yürütücüleri Doç. Dr. Fatma Mızıkacı ve Doç. Dr. Berna Aslan ile dersi alan doktorantlar tarafından haftalık okumalara dair yansımaları paylaşmak üzere bir blog oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

“A’dan Z’ye Down Sendromu”

Ankara Üniversitesi Mart Ayı Etkinliği kapsamında 22 Mart Perşembe günü saat 14.00’da, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sema Batu tarafından “A’dan Z’ye Down Sendromu” adlı bir konferans gerçekleştirilecektir. Katılım için kayıt yaptırmak zorunludur.

Etkinlikler

EDUCCON 2018

27 Eylül 2018 – 28 Eylül 2018

27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde EDUCCON Eğitim Konferansı gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Seçkiler