• Program Değerlendirme Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Çalıştayı
"Program kavramını, yalnızca öğretim açısından görmek, okulların fonksiyonunu bilgi alışverişine indirgemektir. Oysa programda öğrenciler için seçilmiş bulunan öğrenim muhtevasını genişletmek, desteklemek ve onlara hayat tecrübeleri kazandırmak da gerekmektedir." Prof. Dr. Fatma VARIŞ

Duyurular & Haberler

Eğitim ve Gelecek Paneli

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) tarafından, 14 Ekim cumartesi günü “Eğitim ve Gelecek – 4” adlı panel gerçekleştirilecektir. Konuşmacılar arasında bölümümüz emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. F. Dilek GÖZÜTOK da bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anabilim Dalı Öğrencilerinin Dikkatine

Thomas Reeves ve Ümit Kartoğlu 2 Ekim Pazartesi günü Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde Otantik Öğrenme üzerine bir sohbet gerçekleştirecektir.

Doktora Tez Savunmaları

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı eylül ayında dört doktora öğrencisini mezun etti. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Alper YETKİNER, Prof. Dr. Fatma BIKMAZ danışmanlığında yürüttüğü “Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Değerlendirilmesi” adlı doktora tezini 14 Eylül 2017 tarihinde savunarak Doktor unvanını almıştır.   Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğrencilerinden Şahika ÜNLÜ, […]

Etkinlikler

Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi

17 Kasım 2017 – 18 Kasım 2017

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 17-18 Kasım 2017 tarihleri arasında “Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Educcon Eğitim Konferansı 2017

7 Aralık 2017 – 8 Aralık 2017

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından 7 – 8  Aralık  2017 tarihleri  arasında  “Educcon Eğitim Konferansı” adlı bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Seçkiler