• Program Değerlendirme Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Çalıştayı
"Program kavramını, yalnızca öğretim açısından görmek, okulların fonksiyonunu bilgi alışverişine indirgemektir. Oysa programda öğrenciler için seçilmiş bulunan öğrenim muhtevasını genişletmek, desteklemek ve onlara hayat tecrübeleri kazandırmak da gerekmektedir." Prof. Dr. Fatma VARIŞ

Duyurular & Haberler

“Değişen Eğitim Sistemi ve Çocuklarımız”

2 Mart 2018 tarihinde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Merkezi işbirliğince “Değişen Eğitim Sistemi ve Çocuklarımız” adlı bir çalıştay gerçekleştirilecektir.          

Etkinlikler

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

26 Nisan 2018 – 29 Nisan 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kaş Belediyesi organizatörlüğünde “Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Seçkiler