"Program kavramını, yalnızca öğretim açısından görmek, okulların fonksiyonunu bilgi alışverişine indirgemektir. Oysa programda öğrenciler için seçilmiş bulunan öğrenim muhtevasını genişletmek, desteklemek ve onlara hayat tecrübeleri kazandırmak da gerekmektedir." Prof. Dr. Fatma VARIŞ

Duyurular & Haberler

Ders Kayıtları Hakkında Önemli Duyuru

Değerli öğrenciler, OBS sistemi üzerinden gerçekleştirdiğiniz ders kayıtlarının tamamlanabilmesi için danışmanınız tarafından imzalanmış ders kayıt formlarını imzalayarak birer nüshasını bölüme ve enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir. İmzalı ders kayıt formlarınızı “3204” numaralı odadan alabilirsiniz.

2016 – 2017 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Kayıt Yenileyecek Öğrencilerin Dikkatine

2016 – 2017 öğretim yılı bahar döneminde kayıt yenileyecek öğrencilerin; Ders seçimini yaparak kaydı danışman onayına göndermeleri Danışman onayını aldıktan sonra “Kayıt Onay Raporu”nun çıktısını imzalamaları Raporu danışman ve bölüm başkanına imzalatmaları İmzalı raporların bir kopyasını enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize…

Bahar Dönemi Ders Gün ve Saatleri

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, bahar dönemi yüksek lisans ve doktora ders gün ve saatleri için tıklayınız.

Bölüm Seminerleri

Değerli öğrenciler, 2016 – 2017 öğretim yılı Güz döneminin ilk bölüm semineri 17.10.2016 pazartesi günü saat 10:00’da, Dekanlık katı Mustafa Necati Salonunda gerçekleştirilecektir. Yapılması planlanan seminerlere ilişkin bilgiler için tıklayınız.