"Program kavramını, yalnızca öğretim açısından görmek, okulların fonksiyonunu bilgi alışverişine indirgemektir. Oysa programda öğrenciler için seçilmiş bulunan öğrenim muhtevasını genişletmek, desteklemek ve onlara hayat tecrübeleri kazandırmak da gerekmektedir."

Prof. Dr. Fatma VARIŞ

"Conceptualizing the curriculum in terms of teaching only is to reduct the function of schooling to the exchange of information. However, not only is it necessary to elaborate and enhance the selected content but also to tribute the life experiences for the students in the curriculum."

Prof. Dr. Fatma Varış

Announcements

New Book by the Faculty

Our faculty has published a new book on the examination of curriculum development studies in Turkey with an emphasis on Knowledge of Life (Hayat Bilgisi) from 1924 to 2013. Exact title is “Cumhuriyet’in İlânından 2013′e Öğretim Programlarının Analizi, Hayat Bilgisi Örneği (The Analysis of Instructional Programs from establishment of Republic to 2013, The Case of […]

New Web Page

New Web Page is Online as of 12/07/2013

Events